Lidmaatschap

Lidmaatschap/contributie  

VC Vlissingen is opgericht in 1916 en bevindt zich aan de Irislaan in Vlissingen. 

VC Vlissingen is een vereniging waar de vele vrijwilligers het mogelijk maken om een ieder wekelijks te laten voetballen in goed begeleide teams op een mooi complex. 

De jeugd (tot en met 18 jaar) werken hun wedstrijden af op zaterdag. De heren senioren doen dit op zaterdag of zondag 

LID WORDEN

AANMELDEN 
Hoe?  

Mocht u, uw zoon of dochter besluiten lid te worden, vragen wij u het  inschrijfformulier volledig in te vullen en te versturen. Na ontvangst van dit formulier zal u verder worden geïnformeerd over een aantal zaken die direct met het voetbal te maken hebben (training – en wedstrijdinformatie). Tevens dient er een pasfoto afgegeven te worden voor de spelerspas (dit alleen voor spelers/speelsters ouder dan 10 jaar).  

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden —>  Inschrijfformulier

Wanneer?  

Vanaf het moment dat de leeftijd van 5 jaar wordt bereikt is het mogelijk om lid van VC Vlissingen te worden. In eerste instantie wordt er in principe alleen getraind, maar er is ook een mogelijkheid om in een Mini F competitie mee te doen. Je bent jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar (voor de jongens) en 16 jaar (voor de meisjes). 

Bij de meisjes bestaat er een mogelijkheid om tot 19 jaar in de jeugd te voetballen wanneer er een meisjes junioren team is ingeschreven voor de competitie 16 t/m 18 jaar. Dit is bij VCV nu echter niet het geval.  

OPZEGGING/WIJZIGING LIDMAATSCHAP
 Hoe?  

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap, alsmede een adreswijziging dient schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministratie, e-mail: ledenadministratie@vcvlissingen.nl of via een uitschrijfformulier.
Bij opzegging lopende het verenigingsjaar (1 juli – 30 juni), blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. 

CONTRIBUTIE

Contributies zijn :

                                                          Per jaar                      Per kwartaal       Per maand                                                                                   

Senioren (vanaf 18 jaar)                  € 248,00                     € 63,00                € 21,00
Junioren (13 t/m 17 jaar)                  € 167,00                    € 41,75                € 14,00
Pupillen (t/m 12 jaar)                       € 137,00                      € 34,25                € 12,00
Ondersteunende leden                    €   96,00                     € 24,00                  NVT
Ondersteunende leden (65+)           €   72,00                     € 18,00                 NVT

Voor het 2e jeugdlid uit één gezin geldt 25% korting, 3e, 4de, enz. jeugdlid 50% korting  

De contributie moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan als voor factuur is gekozen. 

Bij niet tijdige betaling en/of weigering van de automatische incasso wordt na 14 dagen een 1e herinnering gestuurd. Na 35 dagen volgt een 2e herinnering. 

Het lid kan vanaf dat moment niet meer trainen of een wedstrijd spelen tot het bedrag is voldaan. 

Na 50 dagen wordt een 3e herinnering. Bij non-betaling wordt over het algemeen de vordering voor incasso doorgezonden naar een incassobureau. De daaruit vloeiende kosten zijn voor rekening van het betreffende lid, c.q. ouders/verzorgers.

Laat het niet zover komen.

Betaling contributie  

De inning van de contributie geschiedt voor de leden, die hiervoor via het inschrijf-formulier of via de email toestemming hebben gegeven, per jaar, kwartaal of maand door middel van automatische incasso’s. 

De contributiebedragen zullen in principe op 1 juli en 1 oktober en 1 januari en 1 april  van de bankrekening van deze leden worden afgeschreven en op onze bankrekening NL29 RABO 0142961043 worden gestort. Het incassant ID van VC Vlissingen is NL63ZZZ403112750000 en het machtigingskenmerk is het lidnummer waaronder de leden in onze (contributie)administratie zijn opgenomen.   

De overige leden, die de vereniging (nog) geen toestemming hebben gegeven voor incassering van hun contributie via automatische incasso’s, zullen elk jaar,kwartaal of maand een contributiefactuur ontvangen.  

Ondersteunende leden betalen hun jaarcontributie in principe in één keer en ontvangen in het begin van het seizoen hiervoor een contributiefactuur.   

Betaling boetes  

Door de K.N.V.B. worden boetes als gevolg van boekingen van gele en/of rode kaarten in rekening gebracht bij VC Vlissingen. Deze boete wordt verhaald op het betreffende lid, die hiervoor van VC Vlissingen een factuur  met het bedrag van de opgelegde boete(s) ontvangt. 

Zoals al eerder gemeld geldt zowel voor de contributie als de boetes dat bij niet tijdige betaling het bestuur overgaan kan gaan tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen. Bij ernstig in gebreke blijven met betrekking tot betaling van contributie cq boetes zal het bestuur de openstaande vorderingen uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen dan direct op de wanbetaler worden verhaald.