Ledenvergadering op 10 oktober 2022

      Geen reacties op Ledenvergadering op 10 oktober 2022

Algemene ledenvergadering VC Vlissingen op maandag 10 oktober 2022

Op maandag 10 oktober a.s. houdt VC Vlissingen in haar clubgebouw aan de Irislaan een algemene ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering, die om 19.30 uur begint, luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vergadering 14 maart 2022
 4. Financieel verslag seizoen 2021-2022
 5. Vaststellen begroting seizoen 2022-2023
  Pauze
 6. Verkiezing bestuursleden en lid kascommissie
  Voor de invulling van de vacature voor de functie van secretaris heeft het bestuur nog geen kandidaat gevonden. Verder is algemeen bestuurslid Carlos Klerkx periodiek aftredend. Het bestuur stelt voor om Carlos, die zich herkiesbaar heeft gesteld, opnieuw als bestuurslid te kiezen.
  Lid van de kascommissie Jamal Bouzambou is eveneens aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Jamal voor een nieuwe periode van 3 jaar als lid van de kascommissie te kiezen.
  Kandidaten voor de vacante functie van secretaris cq tegenkandidaten voor de functies van algemeen bestuurslid en lid kascommissie kunnen, met een ondertekende bereidverklaring van de betreffende kandidaat, door drie stemgerechtigde leden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur aangemeld worden via info@vcvlissingen.nl
 7. Bestuursbeleid/Visie op toekomst
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf een uur vóór aanvang van de vergadering in het clubgebouw verkrijgbaar. Klik hier voor de agenda in pdf.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.