Coronaregels

V.C. Vlissingen heeft maatregelen getroffen om de COVID-19 tegen te gaan. Er zijn daarom regels opgesteld, die gelden voor uw bezoek aan de kantine en het complex.

Nu het kabinet de corona-maatregelen heeft aangescherpt heeft ook onze vereniging de regels aan moeten passen.
De regels, die al op de website te vinden zijn :

Gebruik in eerste instantie uw gezonde verstand, dit is in het belang van de sporters, de andere bezoekers, maar ook in dat van u zelf. Denkt u zich hier niet aan te kunnen houden, blijf dan liever weg van de vereniging.

 • Heeft u corona gerelateerde klachten, blijf thuis en laat u testen
 • Meld u aan op de intekenlijst in de gang van de kantine (de ingang van de kantine is bij de voordeur, dus niet bij de deur aan de raamzijde, dit is de uitgang)
 • Desinfecteer uw handen bij de ingang
 • Bent u 18 jaar of ouder, houdt 1,5 meter afstand
 • Looproutes zijn niet voor niets aangegeven, volg deze
 • Maak zoveel mogelijk thuis gebruik van het toilet
 • Ga in de kantine en op het terras niet in grote groepen zitten en ga niet schuiven met meubilair
 • Houdt ook langs het veld minimaal 1,5 meter afstand van mekaar
 • De kleedaccommodatie is alleen toegankelijk voor de sporters, niet voor toeschouwers, vrienden en/of ouders (ouders bij de allerjongste jeugd uitgezonderd).
 • Wij streven naar een kleedkamer voor de gastploegen. Thuisspelende jeugdploegen zonder toegewezen kleedkamer komen zoveel mogelijk aangekleed naar de club
 • Volg aanwijzingen van bestuursleden en leiders op

Zijn aangevuld met de volgende regels tot minimaal 20 oktober :

 • De kantine is voorlopig gesloten tot en met 20 oktober
 • De toegang tot het sportpark is voor iedereen ouder dan 13 jaar op wedstrijddagen en trainingsavonden verboden buitenom de volgende personen :
 1. Spelers en speelsters, die trainen of spelen
 2. Trainers en begeleiders van trainende of spelende teams
 3. Scheidsrechters
 4. Rijders van bezoekende jeugdteams (beperkt aantal)
 5. Personele bezetting secretariaat
 6. (Jeugd)Bestuursleden V.C. Vlissingen
 7. Bestuursleden tegenstander V.C. Vlissingen 1 (max 3)

Wij verzoeken alle teams na het spelen van de wedstrijd of na de training en te zijn gedoucht (wanneer dat mogelijk was) zo spoedig mogelijk het sportpark te verlaten.

Wij hopen op begrip van onze eigen leden, maar ook van tegenstanders. Een bezoekend jeugdteam heeft geen 8 chauffeurs nodig bij 11-tallen en geen 5 chauffeurs bij 7-tallen

Wanneer iedereen zich aan de regels houdt en een beetje op mekaar let is er de minste kans op problemen. Het bestuur verwacht dan ook dat een ieder zich netjes naar de regels gedraagt, zodat iedereen op een zo gezond mogelijke manier kan sporten of van de sport kan genieten.

Hier vindt u het door de KNVB opgezette Corona protocol accommodaties

Veel gestelde vragen omtrent voetballen en corona