Agenda Algemene Leden Vergadering

      Geen reacties op Agenda Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering 28 december 2018 (aanvang 19.30 uur)

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen / Ingekomen stukken
  3. Notulen A.L.V, 28 augustus 2018
  4. Financiën seizoen 2017 – 2018
  5. Bestuursverkiezing
  6. Vrijwilligersbeleid
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De heren J. de Visser, W. van der Hoofd en J. Riemens hebben zich kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur. Met deze kandidaatstelling dient Art 11 Regel 4 van het “Huishoudelijk Regelement” aangepast (of verwijderd) te worden.

Artikel 11 Regel 4:

Bestuursleden van stichtingen, die op één of andere wijze met de vereniging verbonden zijn, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voorafgaand aan de ALV op hieronder staande wijze aan melden

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.