Afspraken

Verenigingsafspraken! 

Als VC Vlissingen doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!
De belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging zijn:

Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

* Iedereen is welkom
* Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
* Wij tonen waardering voor de scheidsrechter, andere officials en tegenstanders
* Wij laten de kinderen hun spel spelen
* Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
* Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!